«Քաղաքացիական հասարակության ռազմավարությունների քննարկում» միջոցառում

Քաղաքացիական հասարակության ռազմավարությունների միջոցառման նպատակն էր հնարավորություն տալ քաղաքացիական հասարակությանը քննարկել Հայաստանի ռազմավարական զարգացման տեսլականի մոտեցումները՝ նոր պատմական պայմաններում։