Կազմակերպական կարողությունների զարգացման գործիք. պրեզենտացիա

Կազմակերպական կարողությունների զարգացման գործիքը ստեղծվել է Եվրասիա համագործակցության հիմնադրամի համար «ՀԿ Դեպո – հասարակական կազմակերպությունների զարգացման ծրագրի» շրջանակում։ Ծրագիրը խթանում է քաղաքացիական հասարակության կայուն զարգացումը և բարձրացնում քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների (ՔՀԿ)՝ որպես բարեփոխումներն առաջ մղող և վերահսկող դերակատարների կարողությունները, բարելավում է ծառայությունները և նպաստում առավել արդյունավետ կառավարմանը տնտեսական, ժողովրդավարական և սոցիալական ոլորտներում: