Տեղական ինքակառավարման մարմինների և քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների համագործակցության հեռանկարները

Հետազոտությունը նախաձեռնվել է 2016թ. սեպտեմբերին: Հետազոտության նպատակն է ուսումնասիրել տեղական ինքնակառավարման մարմինների (ՏԻՄ-երի) եւ քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների (ՔՀԿ-ների) համագործակցության միջազգային փորձը եւ դրա տեղայնացման հնարավորությունները Հայաստանում: