Պրոբացիայի ծառայությունը Հայաստանի Հանրապետությունում։ Գործունեության օրենսդրական հիմքերն ու հիմնական մարտահրավերները․ մաս առաջին

Սույն ուսումնասիրությունն ուղղված է Հայաստանի Հանրապետությունում պրոբացիայի ծառայության ոլորտը կարգավորող օրենսդրական դաշտի հետազոտությանը՝ նպատակ ունենալով վեր հանել ծառայության արդյունավետ գործունեությունը խաթարող բացերը և թերությունները, ստացված արդյունքների հիման վրա արձանագրել ծառայությունը խոչընդոտող հիմնական գործոնները և առաջարկել առաջնահերթ բարեփոխումների ուղղություններ:

Ուսումնասիրությունը ներկայացնում է նաև որոշ մտահոգություններ պատիժը պայմանականորեն չկիրառելու, պատիժը կրելուց պայմանական վաղաժամկետ ազատելու գործընթացում Պրոբացիայի ծառայության դերակատարման կարգավորումների, օրենքով սահմանված, սակայն կյանքի չկոչված էլեկտրոնային վերահսկողության ու հաշտարարության, այլ առկա խնդիրների վերաբերյալ, որը թույլ է տալիս արձանագրել, որ պրոբացիան ՀՀ-ում ներդնելուց ի վեր ոլորտում համակարգային և համապատասխան օրենսդրական փոփոխություններ չեն կատարվել, ինչը հնարավորություն կստեղծեր ապահովելու օրենքով նախատեսված բոլոր գործառույթների կատարումը:

Աշխատանքը հետաքրքիր և կարևոր է, քանի որ, ի թիվս այլ խնդիրների, անդրադառնում է առանձին երկրների՝ ոլորտի առաջադեմ փորձին, ինչպես նաև ներկայացնում է Հայաստանի Հանրապետությունում պրոբացիայի ոլորտի բարելավմանը և համակարգային բարեփոխմանն ուղղված առաջարկություններ։ 

Ուսումնասիրությունը կատարել է «Հելսինկյան ասոցիացիա» հասարակական կազմակերպությունը Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամի և «Իրավունքի ուժ» հասարակական կազմակերպության հետ համագործակցությամբ իրականացվող «Աջակցություն դատաիրավական բարեփոխումներին» ծրագրի շրջանակներում: Ուսումնասիրության բովանդակությունը և արտահայտված տեսակետները միմիայն «Հելսինկյան ասոցիացիա» հասարակական կազմակերպությանն են և կարող են  չհամընկնել  Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամի կամ «Իրավունքի ուժ» հասարակական կազմակերպության տեսակետներին: