Հայաստանը և տարածաշրջանը

Սույն ձեռնարկը ներկայացնում է Հայաստանի հարևան հասարակությունները: Նախատեսված է քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների, ուսանողների և առհասարակ լայն շրջանակի համար՝ ծանոթացնելու նրանց տարածաշրջանի մշակութային, քաղաքական և այլ առանձնահատկություններին: