Կարեն Անտաշյան. «Բանակային թեման իբրև խոսքի ազատության ակտ հայ նորագույն շրջանի արձակում»

Կարեն Անտաշյանը ուսումնասիրել է բանակային թեման` որպես արտահայտման ազատության ակտ ժամանակակից գրականության շրջանակներում, փորձելով վերլուծել, թե ինչպե՞ս ու ինչպիսի՞ բանակի մասին է պատմում բանակային գրականությունը: