Երիտասարդական բանկի մեթոդաբանությունը

Երիտասարդական Բանկի 15 քայլերը

 1. ԵԲ անդամների ընտրությունը
 2. Դրամաշնորհի կառավարման դասընթաց
 3. PR. ԵԲ-ն համայնքներում
 4. Համանքային հետազոտություններ
 5. Հայտարարությունների տարածում
 6. Հայտերի ընդունում
 7. Նախնական ընտրություն
 8. Հարցազրույցներ դիմորդների հետ
 9. Ծրագրերի գնահատում և որոշումների կայացում
 10. Այո կամ Ոչ պատասխանելը
 11. Պայմանագրերի կնքում
 12. Աջակցություն ծրագրերի իրականացմանը
 13. Հաշվետվություններ
 14. Հաջողությունների տոնում
 15. Կամավորական աշխատանք

Ի՞նչ ոլորտներում է աշխատում երիտասարդական բանկը

 • Առաջնորդություն և քաղաքացիական ակտիվություն
 • Համայնքային զարգացում
 • Բիզնես եւ ձեռներեցության
 • Մարդու իրավունքներ
 • Կոնֆլիկտների տրանսֆորմացիայի և խաղաղաշինության
 • Աղքատության կրճատման և սոցիալական ներգրավվածություն
 • Շրջակա միջավայր և առողջ  ապրելակերպ
 • Հմտությունների զարգացում
 • Կրթություն եւ հզորացում
 • Մասնակցություն տեղական ինքնակառավարմանը և շատ ավելին...