Հաղորդում 9. Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների և տեղական ԶԼՄ-ների դերը ՏԻՄ բարեփոխումների արդյունավետ իրականացման գործում

26.10.2015