Հաղորդում 3. Հանրային մասնակցություն տեղական ինքնակառավարմանը. հնարավո՞ր է արդյոք...

12.04.2015