Հայ ժողովրդի մշակութային ժառանգությունը ժամանակակից Թուրքիայում

31.07.2019

Ճարտարապետ, ճարտարապետության դոկտոր, պրոֆեսոր Դավիդ Քերթմենջյանը ներկայացնում է հուշարձանների պահպանման խնդիրները միջավայրականության տեսանկյունից