Հոդված 27. Կրոն և գիտություն

14.08.2019

Տեսանյութը պատրաստվել է 2013թ.:

Մասնակիցները խոսում են հասարակությունում կրոնի և գիտության դերերի մասին:
Մասնակիցներ.
Աշխեն Գրիգորյան (աստվածաբան, «Հայ Եկեղեցու պատմության» ուսուցիչ «Անանիա Շիրակացի» ճեմարանում),
Վարդան Հայկազյան (մասնագետ, վերլուծաբան),
Արա Նեդոլյան (թատրոնագետ, հրապարակախոս),
Տեր Ասողիկ քահանա,
Արուս Մկրտչյան (կենսաբան, հասարակական գործիչ):