Հայ–թուրքական երկխոսություն բանավոր պատմության միջոցով

31.07.2019

Ի՞նչ է նշանակում բանավոր պատմություն։ Ինչպե՞ս է այն կիրառվել հայ–թուրքական երկխոսության համատեքստում։ Կարո՞ղ է այն հարստացնել գրավոր պատմությունը։ Ի՞նչ դեր կարող է ունենալ բանավոր պատմությունը հայ–թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործում։