Հայ Առաքելական Եկեղեցի՝ Էջմիածին և Անթիլիաս

02.08.2019

ՀԱԵ կառուցվածքի, երկու կաթողիկոսությունների՝ Էջմիածնի և Անթիլիասի հարաբերությունների, դրանց տարբերությունների և նմանությունների մասին դիտե՛ք կրոնագետ Հովհաննես Հովհաննիսյանի հետ զրույցում։