Հետաքննական լրագրություն

2016 թ մի քանի անգամ հայտարարված հետաքննական լրագրությանն աջակցող մեդիա դրամաշնորհի նպատակն է  նպաստել ՀՀ-ում տեղի ունեցող բարեփոխումների գործընթացի մասին հանրային իրազեկվածության բարձրացմանը, վերհանել տարբեր ոլորտներում (սոցիալական, բնապահպանության, կրթության, տեղական և պետական կառավարման և այլն) մարդու իրավունքների հետ առնչվող խնդիրներ և բացահայտել ընտրված թեմաներն առավել խորությամբ ու բազմակողմանի։ Արդյունքում ստեղծված նյութերում օգտագործվել են նոր տեխնոլոգիաներ ու ժամանակակից մեդիա գործիքներ, որոնց միջոցով հանրությանն առավել մատչելի կերպով ներկայացվել են վերը նշված ոլորտներում առկա խնդիրների վերաբերյալ բացահայտված տվյալներ։

 

Ավելին