Փաստերի ստուգում

Փաստերի ստուգման և տեղեկությունների ճշգրտմանն ուղղության առաջնային նպատակներից է զարգացնել հայկական լրատվամիջոցների փաստերի վերլուծության և դրանց ճշգրտման կարողությունները, ինչպես նաևարդյունքում ստեղծված բազմակողմանի աղբյուրների վրա հիմնված նյութերի միջոցով ապահովել հայաստանյան մեդիադաշտում մանիպուլիացիաների և կեղծ տեղեկատվության բացառումը։ Այս ուղղությամբ իրականացվող ծրագրերի ընթացքում լրագրողները վստահելի և ճշգրիտ տեղեկատվություն են տրամադրում երկրում առկա խնդիրների և տեղի ունեցող իրադարձությունների, այդ թվում՝ սոցիալական, տեղական իշխանությունների հզորացման, թափանցիկության և հաշվետվողականության (հակակոռուպցիոն) ոլորտում ընթացող բարեփոխումների, ինչպես նաև Հայաստանում մարդու իրավունքների և ազատությունների հետ կապված գործընթացների մասին։

Ավելին