«Քաղաքականության փաստաթուղթ մշակելու ձեռնարկ» կազմելու հրավեր

DATA_Policy_Paper


Դիմումի ներկայացման վերջնաժամկետ. 15 հոկտեմբերի, 2021 թ․

Աշխատանքի համառոտ նկարագիր.

Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամը (ԵՀՀ) գործընկեր կազմակերպությունների հետ միասին և ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության օժանդակությամբ իրականացնում է «Տվյալներ հաշվետու և թափանցիկ գործունեության համար» (ԴԱՏԱ) ծրագիրը։

ԴԱՏԱ ծրագիրը նպաստում է փաստերով հիմնավորված քաղաքականությունների մշակման գործընթացի կատարելագործմանը, հզորացնելով քաղաքացիական հասարակության  կազմակերպությունների (ՔՀԿ-ների)՝ հուսալի և հստակ տվյալներ գործածելու, դրանք վերլուծելու և արդյունավետ կերպով հաղորդակցելու կարողությունների ձևավորմանը։ Այսպիսով, տեղական ՔՀԿ-ները, հզորանալով, կդառնան ազդեցիկ դերակատարներ արդյունավետ կառավարմանը նպաստելու գործում։

ԵՀՀ-ն համագործակցության է հրավիրում քաղաքականության փաստաթուղթ մշակելու փորձագետի՝ հետևյալ ծառայությունները մատուցելու համար․

  • Մշակել քաղաքականությունների փաստաթուղթ (policy paper) կազմելու մասին ուղեցույց, որն անդրադառնալու է նման փաստաթղթի նպատակներին, կառուցվածքին, մեթոդաբանությանը, լեզվին և այլ առնչվող հարցերին,
  • Գործընկեր կազմակերպությունների համար մշակված ուղեցույցի վերաբերյալ դասընթացի իրականացում,
  • Գործընկեր կազմակերպություններին քաղաքականության փաստաթուղթ կազմելու ընթացքում խորհրդատվության տրամադրում։

Պահանջվող մասնագիտական որակավորումները․

  • Քաղաքականությունների փաստաթղթեր մշակելու, օրենսդրական նախագծեր կազմելու կամ հետազոտություններ իրականացնելու առնվազն 3 տարվա մասնագիտական փորձ,
  • Քաղաքացիական հասարակության կամ հարակից ոլորտներում խորհրդատվություն և/կամ դասընթաց վարելու փորձ,
  • Կրթության, իրավաբանության, հանրային կառավարման, սոցիոլոգիայի, ջատագովության կամ այլ առնչվող ոլորտում փորձառություն։
  • Հայերեն և անգլերեն բարձրորակ տեքստեր գրելու և խմբագրելու կարողություններ։

Դիմելու ընթացակարգը.

Դիմելու համար խնդրում ենք [email protected]  էլ․ հասցեին ուղարկել ինքնակենսագրություն (CV), ձեր հեղինակությամբ հայերեն տեքստ և նախկինում մշակված ձեռնարկ, ուղեցույց, ուսուցման մոդուլներ, եթե այդպիսիք առկա են։

«Թեմա» դաշտում խնդրում ենք նշել «Քաղաքականությունների մշակման մասնագետ» և ձեր անունը։

Ընտրության առաջին փուլն անցած թեկնածուները կհրավիրվեն հարցազրույցի:

Լրացուցիչ հարցերի և պարզաբանումների համար կարող եք զանգահարել ծրագրի աշխատակից Տաթևիկ Ղարիբյանին` (091) 501 027 հեռախոսահամարով։