Քննադատական մտածողության դպրոց. պրոմո հոլովակ

15.05.2017

Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամը քննադատական մտածողության կրթության առաջատարներից է Հայաստանում: Քննադատական մտածողության դպրոցը ԵՀՀ-ի նման դասընթացներից է, որտեղ մասնակիցները հնարավորություն ունեն ծանոթանալ քննադատական մտածողության և կոնֆլիկտների տրանսֆորմացիայի մեթոդաբանությանը, ինչպես նաև ձևավորել տեքստի վերլուծության, տվյալների ճշգրտման և կեղծ տեղեկատվության բացահայտման հմտություններ: