Քաղհասարակությունը գնահատում է ԲԿԳ Հայաստանյան գործունեությունը

14.04.2017