Պետական բյուջեի հատկացումներն ու ծախսերը կներկայացվեն ինտերակտիվ եղանակով

14.04.2017