Նոր գործիքի միջոցով բնակիչները կարող են հեշտությամբ մասնակից դառնալ համայնքային կառավարմանը

14.04.2017