Հանրապետության բոլոր համայնքների իրավական ակտերը կմեկտեղվեն

14.04.2017