Հանքաարդյունաբերական ոլորտի իրավիճակը պետք է բավարարի միջազգային չափանիշներին:

14.04.2017