Դասընթացի ժամանակ ՔՀԿ-ներին կներկայացվեն ծրագրերի ստեղծման և իրականացման ժամանակ կոնֆլիկտների արդյունավետ հարթման մոտեցումներ, ինչպես նաև ծրագրային օրինակներով կվերլուծվեն հակամարտությունների թեմայով առանձին իրավիճակներ։

ՀԱ

Դասընթացի ժամանակ ՔՀԿ-ներին կներկայացվեն ծրագրերի ստեղծման և իրականացման ժամանակ կոնֆլիկտների արդյունավետ հարթման մոտեցումներ, ինչպես նաև ծրագրային օրինակներով կվերլուծվեն հակամարտությունների թեմայով առանձին իրավիճակներ։

ՀԱ

Դասընթացի ժամանակ ՔՀԿ-ներին կներկայացվեն հմտություններ և գործիքներ. խնդիրների լուծման ձեռներեցային մոտեցումների, ստեղծագործ ծրագրերի նախագծման և իրականացման ուղղությամբ։ Մասնակիցները կհմտանան համայնքային ռեսուրսների գնահատման, իրենց ծրագրերում դրանց կիրառման, գործընկերների հետ համագործակցությունների զարգացման գործում, ինչպես նաև` կծանոթանան ֆասիլիտացիոն գործիքների հետ։

ՀԱ

Դասընթացի ժամանակ ՔՀԿ-ներին կներկայացվեն հմտություններ և գործիքներ. խնդիրների լուծման ձեռներեցային մոտեցումների, ստեղծագործ ծրագրերի նախագծման և իրականացման ուղղությամբ։ Մասնակիցները կհմտանան համայնքային ռեսուրսների գնահատման, իրենց ծրագրերում դրանց կիրառման, գործընկերների հետ համագործակցությունների զարգացման գործում, ինչպես նաև` կծանոթանան ֆասիլիտացիոն գործիքների հետ։

ՀԱ

Դասընթացը նախատեսված է քաղաքացիական հասարակության այն  կազմակերպությունների (ՔՀԿ) կարողությունների զարգացմանը, որոնց  գործունեության ոլորտում գենդերային հավասարության դրույթների լուսաբանումը, կանանց հզորացման հիմնահարցերը զգալի նշանակություն ունեն։ Կարող են մասնակցել նշված ՔՀԿ–ների ներկայացուցիչները՝ ղեկավարներ և ծրագրի համակարգողներ։

ՀԱ

Դասընթացը նախատեսված է քաղաքացիական հասարակության այն  կազմակերպությունների (ՔՀԿ) կարողությունների զարգացմանը, որոնց  գործունեության ոլորտում գենդերային հավասարության դրույթների լուսաբանումը, կանանց հզորացման հիմնահարցերը զգալի նշանակություն ունեն։ Կարող են մասնակցել նշված ՔՀԿ–ների ներկայացուցիչները՝ ղեկավարներ և ծրագրի համակարգողներ։

ՀԱ