Երիտասարդները պատերազմից հետո․ մարտահրավերներ, կարիքներ, լուծումներ

«Երիտասարդները պատերազմից հետո․ մարտահրավերներ, կարիքներ, լուծումներ» առցանց քննարկումների շարքն իրականացվել է «Դիլիջանի երիտասարդների համագործակցության կենտրոն» ՀԿ կողմից, ԴԱՏԱ գործընկերների հետ համագործակցությամբ, «ԴԱՏԱ. տվյալներ հաշվետու և թափանցիկ գործունեության համար» ծրագրի շրջանակներում, ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության ֆինանսական աջակցությամբ: