Bridge for CSOs Manual
Ձեռնարկը մշակվել է՝ օգնելու քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններին (ՔՀԿ) համալրել իրենց գիտելիքները…
Peace_AR_2018
«Խաղաղարարության ամրապնդում կարողությունների զարգացման և հանրային մասնակցության միջոցով» (PeaCE) ծրագրում ներգրավված…
Media_Annual_Report_2018_ARM
Երբ 2010 թվականին Մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնի (ՄՆԿ, այն ժամանակ՝ Ինտերնյուս-Հայաստան) հետ համատեղ, ԱՄՆ ՄԶԳ…
CSO_DEPO_success_stories_ARM
Կազմակերպության ներքին կառավարումը և բարելավումը հաճախ թվում են ձանձրալի և միօրինակ: ՔՀԿ Դեպո-ի նպատակն է փոխել այս…
Transition to Open Space
2018 թ. ապրիլյան Բաց ձեռքերի հեղափոխությունը հարուցեց միջազգային հանրության զարմանքը։ Այն տեղի ունեցավ…
Director’s statement_Arm
Հեղափոխության հաղթանակը նոր իրադրություն ստեղծեց մեր կազմակերպության համար: Մինչ այս մեր բոլոր ծրագրերում մենք աշխատում…