Հայաստանում արտահայտման ազատությանը նվիրված խորհրդակցության զեկույցը: Հունվարի 30- Փետերվար 1, 2009

2009 թվականի հունվարի 30-ից փետրվարի 1-ը ԵՀՀ–ն կազմակերպել էր լայնածավալ խորհրդակցություն «Արտահայտման ազատություն» թեմայով` «Արտահայտման ազատության արմատավորումը Հայաստանում» ծրագրի շրջանակներում: Խորհրդակցության արդյունքներն ամփոփված են ստորև ներկայացված զեկույցում։