Աշխատանք ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների մարմինների հետ. ձեռնարկ քաղաքացիական հասարակության համար

Այս ձեռնարկը տրամադրում է ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների մեխանիզմներից օգտվելու վերաբերյալ համապարփակ և քայլ առ քայլ տեղեկատվություն հայկական քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների, քաղաքացիական ակտիվիստների և այլ շահառուների համար՝ մարդու իրավունքների ոլորտում վերջիններիս գործունեությանը նպաստելու համար: Մասնավորապես, ձեռնարկը ծածկում է ՄԱԿ-ի հատուկ ընթացակարգերի մասին տեղեկատվությունը, ինչպես նաև ցույց է տալիս ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների մարմիններին և Համընդհանուր պարբերական դիտարկման (ՀՊԴ) այլընտրանքային զեկույցներ ներկայացնելու գործընթացը: