Կոնֆլիկտների տրանսֆորմացիա. գաղափարների պատմություն

Փաստաթղթի մեջ ներկայացված է Գևորգ Տեր-Գաբրիելյանի «Կոնֆլիկտների տրանսֆորմացիա. գաղափարների պատմություն» դասախոսության սղագրությունը:

Դասախոսությունը տեսանկարահանվել է 2018թ. հուլիսի 20-ին:

Այս փաստաթուղթը հրապարակվել է 2018թ. հոկտեմբերի 16-ին: