2008 թ. դեկտեմբերին կայացած ԵՀՀ Հակակոռուպցիոն համաժողովի զեկույցը

2008թ. դեկտեմբերի 15–ին տեղի ունեցավ «Լրատվամիջոցների, հասարակական կազմակերպությունների և պետական կառավարման մարմինների դերը կոռուպցիայի դեմ պայքարում» ծրագրի եզրափակիչ համաժողովը, որի նպատակն էր գնահատել ծրագրի իրականացման ընթացքում ձեռքբերված արդյունքները, ամփոփել քաղած դասերը, ինչպես նաև մտածել հնարավոր հետագա քայլերի մասին: