NGO Sustainability and Community Development Mechanisms in Armenia. Report

Քաղաքացիական զարգացման և համագործակցության հիմնադրամն իրականացրել է ԵՀՀ-ի «Կազմակերպական կարողությունների զարգացում» և «Հայաստանում համայնքային զարգացման ռեսուրս կենտրոններ» ծրագրերի գնահատումը, որի բացահայտումները ներկայացված են ստորև, ինչպես նաև Slideshare–ում։

Հետազոտության պրեզենտացիան հասանելի է այստեղ: