Սոցիալական հետազոտության էթիկական ուղենիշներ․ կիրառական ուղեցույց

Ուղեցույցը մշակվել է Սոցիես փորձագիտական կենտրոնի կողմից, ԴԱՏԱ գործընկերների հետ համագործակցությամբ, ԴԱՏԱ ծրագրի շրջանակներում։

Ուղեցույցը նպատակ ունի ընդգծելու հետազոտական էթիկայի պահպանման ամենահիմնական և համընդհանուր սկզբունքները և լավագույնս կարող է ծառայել որպես էթիկական գործելակերպի ելակետ։ Այն հատկապես օգտակար կարող է լինել Հայաստանում հետազոտահեն պրակտիկաներում ներգրավված պետական և ոչ պետական ակտորների համար, ներառյալ՝

  • համալսարաններ,
  • հիմնադրամներ,
  • քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ,
  • հետազոտական կենտրոններ,
  • քաղաքականություն մշակողներ և իրականացնողներ,
  • ոլորտային փորձագետներ,
  • անկախ հետազոտողներ,
  • ուսանողներ: