«Տվյալներ հաշվետու և թափանցիկ գործունեության համար» (ԴԱՏԱ)․ ներկայացում