Միջսահմանային տնտեսական զարգացման հետազոտության զեկույց, 2016 (անգլերեն)