«Անաստված» կինոթատրոնը» կինովիպակի քննարկում (Jam Session 25)