EVN Report speaks with the head of EPF Gevorg Ter-Gabrielyan about culture, politics and the prospects for democracy and rule of law in Armenia.

Կազմակերպագործունեական խաղերի ժամանակ տրվող առաջին սահմանումն արժեք հասկացության սահմանումն է. արժեքն այն է, ինչ գնահատելու, կողմնորոշվելու, հասկանալու հնարավորություն է տալիս: Սա նշանակում է, որ արժեհամակարգը կայուն, հստակ ու մշտական երևույթ չէ և չի կարող այդպիսին լինել:

Below you can read EPF Board Member Anna Ohanyan’s analysis of Armenia’s Velvet Revolution published at Foreign Policy Journal.