Հետազոտություն․ Ուսուցիչների կամավոր ատեստացիայի գնահատում

Հանրակրթությունը, հատկապես ուսուցիչների իրավունքների պաշտպանությունը, ուսուցիչների կատարած աշխատանքի դիմաց ոչ համարժեք վարձատրությունը եղել են հանրության ուշադրության կենտրոնում։ Միջազգային փորձը (Sahlberg, 2015) վկայում է, որ կրթական համակարգի առաջընթացը մեծապես կախված է ուսուցիչներից։ Ուսուցիչների կրթական որակն այն առանցքային գործոնն է, որը կարող է արմատապես ազդել կրթական համակարգի ցուցանիշների վրա։ Ցավոք, անկախության տարիներին Հայաստանի ուսուցիչների մասնագիտական, սոցիալական խնդիրները տարեցտարի սրվեցին՝ հանգեցնելով ուսուցչի մասնագիտության հանդեպ հետաքրքրության կտրուկ նվազման, ուսուցիչների հանդեպ հանրային վստահության անկման։