YouthBank Meeting, 2016

04.09.2017

Երիտասարդ բանկերի անդամները հավաքվել էին ներկայացնելու ընթացիկ ծրագրերը, սովորելու հաշվետվություններ կազմելու և վերահսկողություն իրականացնելու սկզբունքները, ինչպես նաև քննարկելու իրենց հետագա գործունեությունը: