Timatika Part 11, 15 04 2017 (Armenian)

06.06.2017

Դատարկվող համայնքներ կան Հայաստանի բոլոր մարզերում: Թիրախում են հատկապես բարձրլեռնային, փախստականներով բնակեցված, բնակլիմայական բավարար պայմաններ չունեցող գյուղերը: Միգրացիայի պատճառներից մեկն էլ ուրբանացումն է: Լոռու մարզի Կաճաճկուտ համայնքի բնակչությունը նվազում է սողանքի պատճառով, Ծաղկաշատում աշխատատեղեր չկան: Արագածոտնի մարզի Դպրեվանք համայնքում մնացել են հիմնականում տարեցները, երեխաները դպրոց հաճախում են հարևան գյուղ: