Talk Show about Local Self-Governance (Part 2) (in Armenian)

16.06.2017

Հաղորդումը նկարահանվել է 2017թ. հունիսին:

ՀաՄաՏեղ ծրագրի շրջանակներում սկսվում ենք նոր հաղորդաշար՝ «Զրույցներ տեղական ինքնակառավարման մասին»:

Հաղորդման այս մասում Միքայել Հովհաննիսյանը (ԵՀՀ) և Վահան Մովսիսյանը (ՀՖՄ) խոսում են ապակենտրոնացման մասին: