"Look from inside." Episode 15

30.05.2017

Համատիրությունների մասին օրենքի անկատարությունն ու բնակիչ-համատիրություն-համայնքապետարան պարտավորությունների, իրավունքների և խնդիրների շղթան։ Կողմերի պատճառաբանությունները, դատական քաշքշուկներն ու գրանցված օրինախախտումները։