Report about Freedom of Information and Local Self-Governance. October 2016 (in Armenian)

2016թ հոկտեմբերի 12-ի դրությամբ ՏԻՄ թափանցիկության, հաշվետվողականության և հանրային մասնակցության պարտավորությունների դիտարկում: