Presentation. Research on Perceptions of Reforms on Local Self-Governance (in Armenian)

Բարեփոխումների ճանապարհին. ՀՀ տեղական ինքնակառավարման համակարգը քաղաքացիների աչքերով. «ՀաՄաՏեղ» ծրագրի շրջանակներում իրականացված հանրային կարծիքի հետազոտության արդյունքներ