Getting to Yes: Prospects for the Armenian-Turkish Dialogue (Turkish)

Bu araştırma çalışmasının amacı Türkiye-Ermenistan ve iki toplum arasındaki diyalog sürecine yardımcı olabilecek proje fikirleri ve teşvik mesajlarına temel yaratabilecek bilgi ve düşüncelerin sunulmasıdır. Araştırma, liberal varsayımla, sivil toplum arasında gelişen diyaloğun uluslararası ilişkilere ve iki ülke arasındaki yakınlaşmalara hatırı sayılır bir etki bırakacağı tezinden yola çıkmaktadır. Araştırma, büyük ölçüde Türkiye ve Ermenistan’da 2011 baharında, TürkiyeErmenistan sınırının halen kapalı kalmayı sürdürdüğü dönemde yapılan söyleşileri baz almaktadır. Çalışma, kapsamlı olarak diyaloğun devamını ve desteklenmesini öngören ve bunun için gerekli risklerin alınmasını göze alan sivil toplum üyelerinin fikirlerini yansıtmaktadır.