ՔՀԿ Կառավարման դպրոց (2014-2016)

ՀԿ Դեպո» ծրագրի շրջանակներում կազմակերպվող ՔՀԿ կառավարման դպրոցի հիմքում այն սկզբունքն է, որ ՔՀԿ-ները պետք է գիտակցեն սեփական կազմակերպական կարողությունները զարգացնելու, գոյություն ունեցող համակարգերը բարելավելու և (կամ) նոր համակարգեր կառուցելու կարիքը, որպեսզի հանրությանը մատուցեն բարձր որակի ծառայություններ: «ՀԿ Դեպո» ծրագիրը կոչված է օգնել ՔՀԿ-ներին փոխել մտածելակերպը` «գոյատևման» հարթությունից այն տեղափոխելով «կայուն զարգացման» հարթություն: