Միտք

Ինչպե՞ս կառավարել հասարակությունը, որ մարդկանց պահանջները, կարիքներն ու ցանկությունները արտացոլվեն քաղաքականություններում։ 

Այս հարցում մեծ դեր է խաղում քաղաքացիական հասարակությունը,  որը քաղաքացիների պահանջների ֆիլտր է և արտացոլում է դրանք քաղաքական համակարգում: Այն պայմաններում, երբ գերակայող ձգտումներն աշխարհում գլոբալիզացիայի և շահույթի մրցավազքի միտումներն են, քաղաքացիական հասարակությունը դառնում է միակ  հանրային տարածքը պետության, մասնավոր ոլորտի և հասարակության միջև։ Լավ ձևավորված քաղաքացիական հասարակությունը իրավական պետության կառուցման կարևորագույն նախապայմաններից և նրա լիիրավ գործընկերն է: Շահագրգիռ և կարող անհատներն ու հասարակության տարբեր խմբեր միավորվում և ստեղծում են քաղաքացիական հասարակության կառույցներ (ՔՀԿ-ներ), որոնք ուղղված են դրական փոփոխություններին և խնդիրների լուծմանը։ Դրանք ստեղծվում են նար զարգացման առանձին գործընթացներ իրագործելու համար։

ՔՀԿ-ները փոփոխության գերկարևոր ինստիտուցիոնալ գործիչներն են: ՔՀԿ-ները տեսլական ունեցող, անկողմնակալ, ազատության սկզբունքներով առաջնորդվող կազմակերպություններ են: Նրանք խթանում են կամավորությունը, ճկուն են, ակտիվ, գործին նվիրված ու նորարար: ՔՀԿ-ները տեղեկատվության ազատությունների ապահովման հիմնական գրավականներից են և նվիրյալ ծառայություններ մոտուցողներ: Նրանք համագործակցում են պետական կառույցների հետ և, միևնույն ժամանակ, հավատարիմ են մնում ազատության և քննադատական մտածողության սկզբունքներին:

ԵՀՀ-ի առաքելությունն ու  ռազմավարության հիմնաքարը քաղաքացիական հասարակությանն օժանդակելն է։ ԵՀՀ-ի ծրագրերը նպատակ ունեն շահույթ չհետապնդող, կայուն հասարակական ոլորտ ստեղծել։  ՔՀԿ-ներն աշխատում են սոցիալական ծառայությունների մատուցման, աղքատության և պատերազմի դեմ պայքարելու, խոցելի խմբերի շահերի պաշտպանության, համայնքային թափանցիկ ինքնակառավարման և զարգացման, ինչպես նաև` կրթական, մշակութային, հակակոռուպցիոն, մարդու իրավունքների և ազատությունների ապահովման համար։

ԵՀՀ-ն իր ծրագրերի միջոցով ուժեղացնում է ՔՀԿ-ների կարողությունները` իր բոլոր ծրագրերում ընդգրկելով ՔՀԿ կառույցների մասնակցությունը։ ԵՀՀ-ն ստեղծում է առանձին գործիքներ, նորարարական մեթոդներ և ռեսուսներ, քաղաքացիական հասարակական դերակատարների կայունությանը օժանդակելու համար:

Civil Society Development pic
From business to Social enterprise pic
Փաստաթղթի մեջ ներկայացված է Գևորգ Տեր-Գաբրիելյանի «Բիզնեսից մինչև…
ՀԱ
ԱՎԵԼԻՆ
CSO_DePo_Presentation_Prezi.JPG
Այս փաստաթղթում կարող եք գտնել ՀԿ ԴեՊո ծրագրի մասին:
ՀԱ
ԱՎԵԼԻՆ
Հայաստան-Թուրքիա ԵԲ փոխայցելություն
ՀԱ
ԱՎԵԼԻՆ
ՀԿ Դեպո ՔՀԿ հետազոտություն
Հետազոտությունն իրականացրել է ՀՌԿԿ-Հայաստանը՝ «ՀԿ Դեպո–Հասարակական…
ՀԱ
ԱՎԵԼԻՆ
CSO Sector Market: Comprehensive Research Results (PowerPoint presentation)
Հետազոտությունն իրականացրել է ՀՌԿԿ-Հայաստանը՝ «ՀԿ Դեպո–Հասարակական…
ՀԱ
ԱՎԵԼԻՆ
Monitoring of Conflict of Interest in Central Public Institutions pic
Ծրագրի առաջին տարվա գործողությունները նպատակաուղղված էին զարգացնելու…
ՀԱ
ԱՎԵԼԻՆ

Ինչպե՞ս կառավարել հասարակությունը, որ մարդկանց պահանջները, կարիքներն ու ցանկությունները արտացոլվեն քաղաքականություններում։ 

Այս հարցում մեծ դեր է խաղում քաղաքացիական հասարակությունը,  որը քաղաքացիների պահանջների ֆիլտր է և արտացոլում է դրանք քաղաքական համակարգում: Այն պայմաններում, երբ գերակայող ձգտումներն աշխարհում գլոբալիզացիայի և շահույթի մրցավազքի միտումներն են, քաղաքացիական հասարակությունը դառնում է միակ  հանրային տարածքը պետության, մասնավոր ոլորտի և հասարակության միջև։ Լավ ձևավորված քաղաքացիական հասարակությունը իրավական պետության կառուցման կարևորագույն նախապայմաններից և նրա լիիրավ գործընկերն է: Շահագրգիռ և կարող անհատներն ու հասարակության տարբեր խմբեր միավորվում և ստեղծում են քաղաքացիական հասարակության կառույցներ (ՔՀԿ-ներ), որոնք ուղղված են դրական փոփոխություններին և խնդիրների լուծմանը։ Դրանք ստեղծվում են նար զարգացման առանձին գործընթացներ իրագործելու համար։

ՔՀԿ-ները փոփոխության գերկարևոր ինստիտուցիոնալ գործիչներն են: ՔՀԿ-ները տեսլական ունեցող, անկողմնակալ, ազատության սկզբունքներով առաջնորդվող կազմակերպություններ են: Նրանք խթանում են կամավորությունը, ճկուն են, ակտիվ, գործին նվիրված ու նորարար: ՔՀԿ-ները տեղեկատվության ազատությունների ապահովման հիմնական գրավականներից են և նվիրյալ ծառայություններ մոտուցողներ: Նրանք համագործակցում են պետական կառույցների հետ և, միևնույն ժամանակ, հավատարիմ են մնում ազատության և քննադատական մտածողության սկզբունքներին:

ԵՀՀ-ի առաքելությունն ու  ռազմավարության հիմնաքարը քաղաքացիական հասարակությանն օժանդակելն է։ ԵՀՀ-ի ծրագրերը նպատակ ունեն շահույթ չհետապնդող, կայուն հասարակական ոլորտ ստեղծել։  ՔՀԿ-ներն աշխատում են սոցիալական ծառայությունների մատուցման, աղքատության և պատերազմի դեմ պայքարելու, խոցելի խմբերի շահերի պաշտպանության, համայնքային թափանցիկ ինքնակառավարման և զարգացման, ինչպես նաև` կրթական, մշակութային, հակակոռուպցիոն, մարդու իրավունքների և ազատությունների ապահովման համար։

ԵՀՀ-ն իր ծրագրերի միջոցով ուժեղացնում է ՔՀԿ-ների կարողությունները` իր բոլոր ծրագրերում ընդգրկելով ՔՀԿ կառույցների մասնակցությունը։ ԵՀՀ-ն ստեղծում է առանձին գործիքներ, նորարարական մեթոդներ և ռեսուսներ, քաղաքացիական հասարակական դերակատարների կայունությանը օժանդակելու համար:

Civil Society Development pic
From business to Social enterprise pic
Փաստաթղթի մեջ ներկայացված է Գևորգ Տեր-Գաբրիելյանի «Բիզնեսից մինչև…
ՀԱ
ԱՎԵԼԻՆ
CSO_DePo_Presentation_Prezi.JPG
Այս փաստաթղթում կարող եք գտնել ՀԿ ԴեՊո ծրագրի մասին:
ՀԱ
ԱՎԵԼԻՆ
Հայաստան-Թուրքիա ԵԲ փոխայցելություն
ՀԱ
ԱՎԵԼԻՆ
ՀԿ Դեպո ՔՀԿ հետազոտություն
Հետազոտությունն իրականացրել է ՀՌԿԿ-Հայաստանը՝ «ՀԿ Դեպո–Հասարակական…
ՀԱ
ԱՎԵԼԻՆ
CSO Sector Market: Comprehensive Research Results (PowerPoint presentation)
Հետազոտությունն իրականացրել է ՀՌԿԿ-Հայաստանը՝ «ՀԿ Դեպո–Հասարակական…
ՀԱ
ԱՎԵԼԻՆ
Monitoring of Conflict of Interest in Central Public Institutions pic
Ծրագրի առաջին տարվա գործողությունները նպատակաուղղված էին զարգացնելու…
ՀԱ
ԱՎԵԼԻՆ