On February 8, 2020, at 17:30, an opening of the exhibition “Consequence: Artefact” took place in the Artists Union of Armenia. The exhibition was preceded by a private screening of the film “Consequence: Artefact” in the Cinema Moscow. The exhibition and the film are part of the “Consequence: Artefact” project which was implemented by the photographer Areg Balayan and the visual artist Edik Boghosian during 2019.

EN

The EU has released its biennial GSP report and the GSP+ assessments for participating countries, including Armenia. The report states that during 2018-219 Armenia continued to address shortcomings identified under the GSP+ related conventions.

EN

The Sub-grant Scheme will support proposals with duration of up to twelve months and with a budget ranging from €10,000 to €25,000. In total, the Consortium expects to award from 8 to 12 sub-grants.

EN

Հանրային հեռուստաընկերության «Խաղի կանոններ» հաղորդումը ևս անդրադարձել է այս թեմային, որի ժամանակ ԵՀՀ տնօրեն Գևորգ Տեր-Գաբրիելյանը, ԿԳՄՍՆ նախարարի տեղակալ Նարինե Խաչատուրյանը, Քաղաքաշինության կոմիտեի ճարտարապետության և քաղաքաշինության վարչության խորհրդական Կարո Այվազյանը և արվեստաբան Վիգեն Գալստյանը բանավիճել են շենքի ճակատագրի վերաբերյալ

EN

ԵՀՀ Մարդու իրավունքների ծրագրերի տնօրեն Իզաբելլա Սարգսյանը խոսում է Սահամանադրական դատարանի շուրջ ստեղծված իրավիճակի, փոփոխությունների, սահմանադարական դատարանի ճգնաժամը հանրաքվեի միջոցով լուծելու և այս գործընթացքում քաղաքացիական հասարակության դերի մասին։

EN

The research should be in English and based on the desk review. The deliverables provided by the international expert shall be consolidated by national experts, the consistency of the recommendations shall be ensured through cooperation of the national expert team and the international expert.

EN