Հաղորդում 9 (19). Վարչական ապակենտրոնացումը՝ ՀՀ ռազմավարական ծրագիր։ Արդյո՞ք չենք շեղվում այդ ծրագրից՝ առաջարկելով ջրային ենթակառուցվածքները ՏԻՄ-երից վերցնել եւ դարձնել պետական սեփականություն

16.05.2016