Հաղորդում 6 (16). ՏԻՄ ոլորտի բարեփոխումները. ՀՀ Ընտրական օրենսգրքի նախատեսվող փոփոխությունների համատեքստում (22.03.2016)

21.03.2016