Հաղորդում 5. Համայնքների խոշորացման վերաբերյալ տեղական հանրաքվեների արդյունքները

07.06.2015