Հաղորդում 4. Տեղական հանրաքվե` համայնքների միավորման հարցը որոշելու համար

10.05.2015